fredag 6 maj 2011

Programmering A - kapitel 2

Låt mig börja med att skriva ut exemplerna.
Exempel 2.1:
public class Ex21{
// Utskrift av två meningar
public static void main(String[] args){
System.out.print("Vilket namn ska filen ges? ");
System.out.println("Ex21.java");
}
}
Exempel 2.2:
public class Ex22{
// Reserverade tecken och utmatning på två rader
public static void main(String[] args){
System.out.println("Textsträngear omges med " + "\"-tecknet.");
System.out.println("Ett \\-tecken i en " +
"textsträng måste föregås " +
"av ett \\-tecken");
}
}
Nu till övningarna:
Övning 2.1:
public class Ex21{
// Utskrift av två meningar
public static void main(String[] args){
System.out.println("Vilket namn ska filen ges? " + "Ex21.java");
}
}
Övning 2.2:
public class Öv22{
// Skriv ett program
public static void main(String[] args){
System.out.println("\"To be or not to be, ");
System.out.println("");
System.out.println("that is the question\" ");
}
}

Och nu till repetitionsfrågorna:
Repetion R2.1:
public class R21 {
// Skriven av Leopold H. Birkholm 6 maj 2011, ElevID 380147
//De tre felen var Main (rätt: main), att "static" saknades samt "" saknades i utskriftsraden
public static void main(String[] args){
System.out.println("Det fanns tre fel i koden. ");
System.out.println("De tre felen var Main (rätt: main), att \"static\" " +
"saknades samt \"\" " +
"saknades i utskriftsraden. ");
}
}
Repetion R2.3:
public class R23{
// Skriven av Leopold H. Birkholm 6 maj 2011, ElevID 380147
public static void main(String[] args){
System.out.print("kompilera, ");
System.out.print("interpretera");
System.out.println(" och exekvera");
}
}
Och slutligen uppgifterna till kapitel 2.
Övning 2.1:
public class U21 {
// Skriven av Leopold H. Birkholm 6 maj 2011, ElevID 380147
public static void main(String[] args){
System.out.println("Leopold H. Birkholm");
System.out.println("Järlavägen 5, 13141 Nacka");
System.out.println("leopoldbirkholm@gmail.com");
System.out.println("http://leopoldbirkholm.blogspot.com/");
}
}
Övning 2.2:
public class U22{
// Skriven av Leopold H. Birkholm 6 maj 2011, ElevID 380147
public static void main(String[] args){
System.out.println("JJJ J J J J ");
System.out.println(" J J J J J J J ");
System.out.println(" J J J J J J J");
System.out.println("J J JJJJJ J J JJJJJ");
System.out.println("JJJ J J J J J");
}
}
Uppgifte 2.3:
public class U23{
// Skriven av Leopold H. Birkholm 6 maj 2011, ElevID 380147
public static void main(String[] args){
System.out.println("");
System.out.println(" \" \" \"");
System.out.println("\\ \\ / /");
System.out.println(" O O");
System.out.println(" U");
System.out.println(" ___");
System.out.println("");
}
}

Kapitel 2 är nu klar :-) .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar