Sekretess/Privacy


På Svenska:
Denna sida behandlar de sekretessfrågor som kan uppkomma vid bruk av appar jag skapat. Jag lever i Sverige och jag följer svensk lag. Sekretessfrågor vid användning av data från brukare samlas under "Personuppgiftslagen Svensk Författningssamling 1998:204" eller PuL. Jag insamlar ej någon användarinformation utöver hur många som laddat ned en viss app. Jag kan inte söka upp en enskild individ om en väljer min app.

In English:
This page is to deal with the privacy concerning the apps I may have created. I live in Sweden and I follow Swedish law. Most of it gathered together nicely in a law called "PUL SFS 1998:204". The full name is "Personuppgiftslagen Svensk Författningssamling 1998:204". If my apps require some information from you to be stored, it would be GPS-location to aid maps or similar. I do not collect any of your information.


Referenser:
http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/

Reference:
http://www.datainspektionen.se/in-english/

Skapad/Created 25 October 2014
Senast uppdaterad/Last edited 25 October 2014

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar