lördag 15 december 2012

En intressant film från UR

Jag har sett en intressant film från UR som heter "De bortkopplade". Här är en direktlänk:

http://urplay.se/171969

Kjell Eriksson börjar denna film med att han har fått avbrott med sin Internetanslutning och söker upp andra som har valt bort Internet och datorvärlden. Det är en intressant film som beskriver vad som bäst kan kallas en digital klyfta i vårt samhälle.

Det enda som jag tyckte saknades i filmen är unga vuxna som inte klarar av datorer. De unga vuxna som av en eller annan anledning har svårt med att skriva e-brev eller skriva dokument med en ordbehandlare.

På UR Play finns flera filmer om det här ämnet. Så om vi tittar på rutan för den här filmen så ser vi en rad där det står "Ämnesord". Det tycker jag är en bra översättning av den amerikanska uttrycket "Tags". Se bild
De ord som följer efter "Ämnesord" är i rosa "Digitala klyftan, Internet". Kommatecknet är en avskiljare. Om vi klickar på "Digitala klyftan" får vi fram andra filmer med det innehållet.

Här är vad som dyker upp för mig: