fredag 6 maj 2011

Class för import

Här följer en källkod som jag behöver för min kurs i programmering A.

// källkod för tangentbord, kallad 'tangentbord.java'
import java.io.*;
import java.util.*;

public class Tangentbord{
private static String lastToken = null;
private static StringTokenizer input;
private static BufferedReader br =
new BufferedReader (new InputStreamReader (System.in));

// Undersöker om token finns
private static String getToken(boolean readDelimiters){
String token;
if (lastToken == null){
token = getNextToken (readDelimiters);
}
else{
token = lastToken;
lastToken = null;
}
return token;
}

// Hämtar nästa token
private static String getNextToken(boolean readDelimiters){
final String delimiters = " \t\n\r\f";
String token = null;
try{
if (input ==null){
input = new StringTokenizer
(br.readLine(), delimiters, true);
}
while (token == null ||
(delimiters.indexOf(token) >= 0 &&
!readDelimiters)){
while (!input.hasMoreTokens()){
input = new StringTokenizer
(br.readLine(), delimiters,true);
}
token = input.nextToken();
}
}
catch (Exception e){
token = null;
}
return token;
}

// Returnerar en sträng
public static String readString() {
String str;
try{
str = getToken(true);
while (input.hasMoreTokens()){
str = str + getToken(true);
}
}
catch(Exception e){
System.out.println("Fel vid strängläsning.");
str = null;
}
return str;
}

//Returnerar ett ord.
public static String readWord(){
String token;
try{
token = getToken(false);
}
catch(Exception e){
System.out.println("Fel vid läsning av ord.");
token = null;
}
return token;
}

// Returnerar ett tecken.
public static char readChar(){
String token = getToken(true);
char value;
try{
if (token.length() > 1){
lastToken = token.substring (1, token.length());
}
else{
lastToken = null;
}
value = token.charAt (0);
}
catch(Exception e){
System.out.println("Fel vid läsning av tecken.");
value = Character.MIN_VALUE;
}
return value;
}

// Returnerar en int.
public static int readInt(){
String token = getToken(false);
int value;
try{
value = Integer.parseInt(token);
}
catch(Exception e){
System.out.println("Fel vid läsning av int.");
value = Integer.MIN_VALUE;
}
return value;
}

// Returnerar en long.
public static long readLong(){
String token = getToken(false);
long value;
try{
value = Long.parseLong(token);
}
catch(Exception e){
System.out.println("Fel vid läsning av long.");
value = Long.MIN_VALUE;
}
return value;
}

// Returnerar en float.
public static float readFloat(){
String token = getToken(false);
float value;
try{
value = (new Float(token)).floatValue();
}
catch(Exception e){
System.out.println("Fel vid läsning av float.");
value = Float.NaN;
}
return value;
}

// Returnerar en double.
public static double readDouble(){
String token = getToken(false);
double value;
try{
value = (new Double(token)).doubleValue();
}
catch(Exception e){
System.out.println("Fel vid läsning av double.");
value = Double.NaN;
}
return value;
}
}

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar