torsdag 28 juni 2012

BankID på Ubuntu 12.04


Installationsguide för BankID på Ubuntu 12.04

Steg 1.
Ladda ned programmet. Gå till https://install.bankid.com/ och ladda den packetet.

Steg 2.
Gå till mappen där du laddade ned filen. Oftast är det ”Hämtade filer” eller ”Nedladdat”.

Steg 3.
Dubbelklicka på filen. Då öppnar filhanteraren en mapp för dig. Öppna upp textfilen ”BankIDUbuntu_ReadMe_SV_SE.txt”. Texten finns även på engelska, norska, danska och finska. Den här texten ska ses som en stöd och min guide här är mer mitt sätt att få BankID att fungera på min Ubuntu maskin.

Steg 3.5
Markera .gz filen och högerklicka. Välj ”Extrahera här”. Innehållet du har laddat ned kommer då att kopieras över till en mapp för användning senare.

Steg 4.
Öppna ett terminalfönster. Klicka på Dash uppe till vänster och skriv ”Ter” så dyker Terminal upp. Klicka på den.
Gå tillbaka till mappen du just skapat. Gå in i den. Du bör nu se något i stil med ”Hem > Hämtade filer > BISP-4.19.1.11663. Här kommer ett kommando. Tryck ned CTRL följt av L (CTRL+L för de mer vana användarna). Kopiera mappsökvägen. I mitt fall blir resultatet ”/home/UBUNTU/Downloads/BISP-4.19.1.11663”. Skriv ned nummrerna efter BISP för de är viktiga. Det anger rätt version.

Steg 5.
Mata in i Terminal cd följt av mappsökvägen. I mitt fall cd /home/UBUNTU/Downloads/BISP-4.19.1.11663 följt av Enter.
Det jag brukar göra är att skriva kommandot DIR

Steg 6.
Här kommer orsaken till att jag brukar skriva DIR. DIR ger utmatning av versionsnummret igen så när jag nu ska installera BankID kan jag enklare dubbelkolla att jag anger rätt version.
Först innehållet av DIR
:~/Downloads/BISP-4.19.1.11663$ dir
BISP-4.19.1.11663 lang
Skriv nu ”sudo ./install.4.19.1.11663.sh i” utan citattecken. Tryck Enter och mata in ditt lösenord. Om det går bra ska du se:
Installing BankID Security Application
Installation complete.

Steg 7.
BankID är nu installerad. Starta om datorn och starta BankID genom att klicka på Dash och skriv in ”bank”.